دانلود فایلهای مورد نیاز - فلوچارت و نحوه فروش

گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره و سوخت های هوایی فرآورده اصلی و حاکمیتی محسوب شده و مطابق با الزامات جاری تماماً به شرکت ملی پالایش و پخش ارسال می گردد. سایر محصولات تولیدی پالایشگاه (شامل وکیوم باتوم، انواع روغن خام، آیزوریسایکل، گوگرد، نفتا و انواع حلال و ...) ویژه محسوب می گردند.

کلیه رانندگان ملزم به طی آموزش یک ساعته رانندگی تدافعی جهت آشنایی با الزامات ایمنی و زیست محیطی شرکت پالایش نفت تهران در ابتدای معرفی به شرکت می باشند. دوره مورد نظر در صورت صلاحدید شرکت در دوره های 6 ماهه تکرار خواهد شد.

کلاس آموزشی فوق الذکر در صبح روزهای زوج برای رانندگان معرفی شده برگزار شده و جهت صدور کارت تردد، کپی مدارک وسیله حمل و راننده اخذ می گردد. شایان ذکر است مجوز بارگیری برای رانندگان بدون گذراندن آموز شهای مرتبط حداکثر برای یک مرتبه صادر خواهد شد.

در صورت تمایل به خرید صادراتی فرآورده های تولیدی، با واحد بازاریابی و فروش شرکت پالایش نفت تهران تماس حاصل فرمایید.