اعضای محترم هیئت مدیره

ردیف تصویر نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره نام نماینده جدید عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف تحصیلات
1 محمد خزائی کوهپر سرمایه گذاری چهار محال و بختیاری محمد خزائی کوهپر رئیس هیت مدیره موظف دکترای مدیریت مالی
2 مجید اعظمی سرمایه گذاری استان فارس مجید اعظمی نایب رئیس هیت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد اقتصاد
3 سید محسن موسوی سرمایه گذاری استان لرستان سید محسن موسوی عضو هیت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی
4 مهدی کارگر نجفی سرمایه گذاری عدالت استان مازندران فاقد نماینده عضو هیت مدیره غیر موظف -------------