روسا و مدیران محترم بلافصل

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی شماره تماس
1 آقای حامد آرمان فر آقای حامد آرمان فر مدیرعامل Armanfar@torc.ir 55209333
2 آقای محمد خزائی کوهپر آقای محمد خزائی کوهپر قائم مقام مدیرعامل --------------------- 55238214
3 آقای لطف اله هنگی آقای لطف اله هنگی مشاور عالی مدیرعامل Hangi@torc.ir ---------------------
4 آقای سید مصطفی سیدرضا تهرانی آقای سید مصطفی سیدرضا تهرانی مدیر عملیات --------------------- 55216347
5 آقای فریدون ورشوساز آقای فریدون ورشوساز مدیرمالی و اقتصادی --------------------- 55216338
6 آقای محمدرضا خلیلی آقای محمدرضا خلیلی مدیربازرگانی Khalili@torc.ir 55216325
7 آقای حمیدرضا جعفری آقای حمیدرضا جعفری مدیرتوسعه سرمایه های انسانی Hr.jafari@torc.ir 55216323
8 آقای محمد بیدار آقای محمد بیدار مدیر مهندسی طرح ها bidar@torc.ir 55216331
9 آقای شاکر خفائی آقای شاکر خفائی رئیس روابط عمومی khafaei@torc.ir 55238094
10 آقای محمود نیکبخت آقای محمود نیکبخت رئیس پژوهش و فناوری nikbakht@torc.ir 55209355
11 آقای محمد سالاریان آقای محمد سالاریان رئیس برنامه ریزی و کنترل سیستم ها --------------------- 55216353
12 آقای حمید عامریان آقای حمید عامریان رئیس بازاریابی و فروش amerian@torc.ir 55237653
13 آقای محسن ترابی آقای محسن ترابی رئیس حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی torabi@torc.ir 55238502
14 --------------------- آقای حسین آل حبیب رئیس حراست --------------------- 55216343
15 آقای رضا پیرمند آقای رضا پیرمند رئیس ایمنی،بهداشت و محیط زیست --------------------- 55238096
16 آقای مهدی اسکندری آقای مهدی اسکندری رئيس امور حقوقي و پيمان ها eskandari@torc.ir 55216364
17 --------------------- آآقای امیرعلی فیضی رئيس دفتر مدير عامل و دبير جلسات هيئت مديره feizi@torc.ir 55238115