اخبار و رویداد

یکشنبه 18 دی 1401

تامین تتراکلرواتیلن واحد ایزومریزاسیون شرکت پالایش نفت تهران
شرکت پالایش نفت تهران با شرکت نانو پارس اسپادانا تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
 
با هدف تولید160تن تتراکلرواتیلن در سال جهت استفاده در واحد ایزومریزاسیون، تفاهم نامه همکاری مابین شرکت پالایش نفت تهران با شرکت نانو پارس اسپادانا امضا شد.
این تفاهم‌نامه که با حضور دکتر خزائی رئیس هیئت مدیره و مهندس آرمان فر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، کاظم نژاد مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و همچنین مهندس شجاعی زاده مدیرعامل شرکت نانو پارس اسپادانا به امضا رسید، برای مدت یک سال از تاریخ امضای آن معتبر بوده و در صورت لزوم تمدید، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق طرفین امکان‌پذیر می باشد.
در این تفاهم نامه، ارایة خدمات علمی و اطلاعاتی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با موضوع تولید تتراکلرواتیلن، ارایة خدمات مشاوره‌ای فنی جهت رفع نیازهای مواد مورد مصرف در شرکت پالایش نفت تهران و ایجاد مکانیزم‌های لازم برای تولید دانش فنی مربوط به ساخت مواد مصرفی پالایشگاه ها، تاکید و مورد توافق طرفین قرار گرفت.