اخبار و رویداد

یکشنبه 28 اسفند 1401

بازدید کارشناسان و اساتید حقوق و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت پالایش نفت تهران
جمعی از کارشناسان و اساتید حقوق و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت پالایش نفت تهران بازدید کردند.
 
در ادامه برگزاری اردوی راهیان پیشرفت و براساس تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت پالایش نفت تهران ، کارشناسان و اساتید حقوق و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت پالایش نفت تهران بازدید کردند.
در این بازدید کارشناسان و اساتید حقوق و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ضمن آشنایی با فرآیند تولید محصولات پالایشی، فعالیت های زیست محیطی و ارتباط شرکت پالایش نفت تهران با شرکت های دانش بنیان، از واحدهای مختلف عملیاتی و طرح های توسعه ای بازدید بعمل آوردند . 
در پایان بازدید اساتید و کارشناسان دانشگاه مذکور پیشنهادهایی در زمینه تسهیل قراردادهای نفتی برای شرکت های دانش بنیان در جهت تولید لیسانس فرآیندها مطرح نمودند که مقرر شد توسط واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایشگاه تهران مورد بررسی قرار گیرد .