اخبار و رویداد

یکشنبه 5 مرداد 1399

بر اساس مصوبه های هیئت دولت و طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی،از این پس ورود کارکنان شرکت پالایش نفت تهران بدون ماسک به داخل مناطق عملیاتی و اداری ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی،با آغاز تعمیرات اساسی و حسب دستور مدیر محترم عملیات کلیه کارکنان با ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی وارد پالایشگاه شدند.

این مهم با حضور مستقیم رئیس اداره HSE و رئیس و کارکنان اداره حراست به مرحله اجرا در آمد.