اخبار و رویداد

دوشنبه 6 مرداد 1399

همسو با اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر دانش و توان داخلی تعمیرات دوره ای  توربین های گازی  شرکت پالایش نفت تهران، ضمن رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، با تأمین قطعات ساخت داخل و بهترین کیفیت انجام شد. 
رئیس نیروگاه شماره 3 شرکت پالایش نفت تهران با اعلام این خبر گفت: نیروگاه شماره 3 با ظرفیت عملیاتی مازاد بر تولید جهت توسعه طرح های آتی و فعلی شرکت، می تواند پشتوانه قابل اطمینانی برای شرکت باشد. توربین‌های گازی از ارزشمندترین تجهیزات پالاشگاه محسوب می شوند. از این رو بازدید روزانه و انجام تعمیرات اساسی به موقع آن همواره مدنظر قرار دارد. توربین های گازی جزء تجهیزات با تکنولوژی بالای شرکت تلقی شده و در اکثر شرکت های مشابه تعمیرات اساسی این چنینی برون سپاری می گردد که این امر هزینه های بالایی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند اما از آنجا که دانش تعمیر و نگهداری این نوع تجهیزات در این مجتمع پالایشی نهادینه شده است،  لذا تعمیرات دوره ای مورد نیاز یکی از توربین های گازی مبتنی بر برنامه ریزی قبلی تعیین و با تکیه بر توان داخلی و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و ایمنی و مقررات مرتبط با کوید 19 در دوره 12 روزه تعریف و اجرا گردید. از طرفی نیاز بود که با وجود تحریم ها تعدادی از تجهیزات داخلی سازی گردد که این مهم با هماهنگی مدیریت ارشد سازمان  با استفاده  از سازندگان داخل کشور تامین گردید.
رضایی افزود: در وضعیت فعلی بخشی از تولید برق این مجتمع پالایشی توسط توربین های گازی (سه دستگاه گازسوز و یک دستگاه با سوخت دوگانه) صورت می گیرد و این وضیعت نیز روند افزایشی به خود داشته،  لذا آماده به کار بودن توربین ها، مستلزم نگهداری هوشمندانه و رعایت  تعمیرات دوره ای مناسب  و همچنین به روز رسانی تأمین قطعات یدکی این تجهیزات مهم می باشد. از همین منظر تیم مدیران و کارکنان خدوم و ساعی دیسیپلین های مختلف سازمان اعم از بهره برداری، مهندسی و تدارکات و تعمیر و نگهداری همت خود را مصروف داشته  تا مطابق برنامه های پیش بینی شده ،  تجهیزات شرکت را به عنوان یکی از دارایی های فیزیکی مهم سازمان برای تولید پایدار و تأمین نیاز های ذینفعان به فرآورده های استراتژیک همیشه در چرخه بهره وری و بهبود مستمر قرار دهند.
 رضایی در ادامه با اشاره اقدامات صورت گرفته در تعمیرات این تجهیز مهم تصریح کرد: با تکیه بر توان داخلی کارکنان ساعی شرکت تعمیر نازل مرحله اول توربین گازی، back up گیری از نرم‌افزار توربین‌های گازی موجود، تعمیر سویلر های مسیر سوخت گاز توربین گازی، تعمیر و ساخت شیرهای فشار بالای گاز ورودی به توربین گازی و همچنین ساخت و تأمین فیلتر های مسیر هوا و روغن از تولید کنندگان داخلی از اهم اقدامات شکل گرفته در تعمیر این توربین های گازی بوده است.
عضو کمیته راهبری مدیریت دانش شرکت پالایش نفت تهران استفاده از تجربیات، دانش وتخصص کارکنان شرکت را نقطه عطف تعمیر این تجهیزات مهم برشمرد وگفت: جای افتخار و سربلندی دارد که با تکیه بر تجربیات، دانش و تخصص کارکنان شرکت و تأمین به موقع قطعات از سازندگان داخلی ضمن پایداری در تولید، بی اثر کردن تحریم ها، باعث ایجاد صرفه جویی بالای برای  شرکت پالایش نفت تهران شده است. بطوری که  انجام این اقدامات برای چنین تجهیزات حساس و با ارزشی و تأمین قطعات خارجی آن ده ها میلیارد ریال هزینه برای شرکت در برداشت که خوشبختانه امروز با به کار گیری دانش و تجربیات موجود در شرکت و استفاده از توان سازندگان داخلی از تحمیل آن بر شرکت جلوگیری به عمل آمده است.
وی ادامه داد: توربین‌های گازی علاوه بر توان بالای تولید برق، هم راستا با الزامات زیست محیطی ISO-14001 عمل می نمایند به گونه ای که گازهای حاصل از فضای احتراق آن پس از به حرکت درآوردن توربین و تولید برق در چرخه استفاده بازیافت حرارتی دیگ های بخار برای تولید بخار قرار می گیرند.