نمایش محصول

گاز مایع

گاز مایع

سه شنبه 1 فروردین 1402

گاز مایع مخلوطی از هیدرو کربنهای سبک عمدتاً C3 و C4 می باشدکه تحت فشار به صورت مایع نگهداری می شود. متناسب با فصل های تابستان و زمستان در صد پروپان و بوتان در گاز مایع تغییرمی کند. این محصول تحت عنوان بوتان تجارتی ، پروپان تجارتی و یا مخلوطی از این دو به بازار عرضه می شود. LPG به عنوان سوخت خانگی و صنعتی ، و نیز به عنوان جایگزین ترکیـبات کلرو فلـورو کربن ها در سیستـم های سرد کننده ، کاربـرد دارد.