نمایش محصول

سوخت هوایی سبک و سنگین

سوخت هوایی سبک و سنگین

سه شنبه 1 آبان 1397

سوخت های هوایی به دو دسته تقسیم می شود : سوخت هوایی سنگین ATK (Aviation Turbine Kerosene) وسوخت هوایی سبک JP4 (Aviation Turbine Gasoline). سوخت هوایی سنگین در حقیقت همان نفت سفید (Kerosene) است که کیفیت آن بهبود یافته است. این سوخت در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافر بری و برخی هواپیماهای جنگی کاربرد دارد. نام دیگر این فرآورده JET A-1 است . سوخت جت JP4 مخلوطی از بنزین های سنگین و نفت سفید است. این سوخت مخصوص هواپیماهای ملخ دار جنگی و انواع هلیکوپترها می با شد.