نمایش محصول

پروپان

پروپان

سه شنبه 1 فروردین 1402

پروپان یک گاز هیدروکربنی با سه اتم کربن است که آن را برای سهولت جابجایی، تحت فشار و برودت به مایع تبدیل می کنند. پروپان در گاز طبیعی و نفت خام یافت می شود. این گاز به تنهایی و یا مخلوط آن با سایر گازها نظیر بوتان مورد استفاده قرار می گیرد.