آرشیو فراخوان ها

عنوان فراخوان شماره فراخوان تاریخ شروع تاریخ انقضاء
خرید SHELL & TUBE HEAT Exchanger همراه قطعات یدکی دو ساله تجدید فراخـوان 7700400235/ت ک م ع/1726 سه شنبه 4 بهمن 1401 سه شنبه 25 بهمن 1401
خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB تجدید فراخـوان 7700400527 /ت ک م ع/1792 سه شنبه 4 بهمن 1401 چهارشنبه 19 بهمن 1401
خرید ده عدد 9200 NETWORK SWICH فراخـوان 7700401448 /ت ک م ع/1903 سه شنبه 4 بهمن 1401 چهارشنبه 19 بهمن 1401
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی به اداره بازرگانی و عملیات کالا و انبارها 018/ 1401 /م چهارشنبه 28 دی 1401 دوشنبه 10 بهمن 1401
TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEAT EXCHANGER تجدید فراخـوان 0180216 /ت ک م ع/ 1871 دوشنبه 26 دی 1401 چهارشنبه 19 بهمن 1401
خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات تجدید فراخـوان 7700401350 /ت ک م ع/1878 دوشنبه 26 دی 1401 چهارشنبه 12 بهمن 1401
COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C تجدید فراخـوان 7900701367 /ت ک م ع/ 1882 دوشنبه 26 دی 1401 چهارشنبه 19 بهمن 1401
تامین نیروی انسانی جهت امنیت و حراست از جاده شرقی شرکت پالایش نفت تهران 017/ 1401 /م دوشنبه 26 دی 1401 شنبه 8 بهمن 1401
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات نگهبانی شرکت پالایش نفت تهران 016/ 1401/م دوشنبه 26 دی 1401 شنبه 8 بهمن 1401
تجدید فراخـوان 0180209 /ت ک م ع/ 1873 PARTS FOR UNIFINER PLATFORMER VESSELS 2V-202 مطابق با اسناد مناقصه تجدید فراخـوان 0180209 /ت ک م ع/ 1873 چهارشنبه 21 دی 1401 چهارشنبه 5 بهمن 1401
صفحه 3 از 56