آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
تجدید مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستم برداشت لایه آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال بصورت EPC تجدید مناقصه 97/021/م دوشنبه 20 اسفند 1397 دوشنبه 5 فروردین 1398
پنج دستگاه الکترو موتور فراخـوان 7700497437/ت ک م ع/1445 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 شنبه 25 خرداد 1398
دوازده قلم قطعات یدکیBORNEMANN GMBH SCREW PUMP فراخـوان 7700497335/ت ک م ع/1404 سه شنبه 20 فروردین 1398 شنبه 7 اردیبهشت 1398
خرید نرم افزار GFI ENDPOINT SECURITY آگهـی فراخوان 7700497427/ت ک م ع/1448 چهارشنبه 21 فروردین 1398 شنبه 7 اردیبهشت 1398
طراحی و ساخت بلوور 2C-901 کامل و لوازم یدکی دو ساله آگهـی تجدید فراخوان 7700497387/ت ک م ع/1425 پنج شنبه 22 فروردین 1398 شنبه 14 اردیبهشت 1398
انجام خدمات تهیه کابل و اجرای عملیات کابل کشی و کنده کاری مسیر کابل جهت موتورهای فن های هوایی EM-102 وEM-304و EM-101 001/ 98 /م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 شنبه 14 اردیبهشت 1398
طراحی، خرید و اجرای سکوهای بارگیری FUEL OIL و باسکول های بارگیری جدید بصورت EPC 98/002/م چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
دستگاه تست شیرآلات آگهـی تجدید فراخـوان 7700497388/ت ک م ع/1434 دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
خرید 8 قلم الکتروموتور آگهـی تجدید فراخوان 7700497406/ت ک م ع/1435 دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
خرید ماده شیمیایی Anti-Fouling آگهـی تجدید فراخوان 9710010/ت ک م ع/1399 دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
صفحه 4 از 6