آرشیو فراخوان ها

عنوان فراخوان شماره فراخوان تاریخ شروع تاریخ انقضاء
طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی واحد حلال نرمال هگزان به صورت EPC 016/ 98 /م دوشنبه 27 آبان 1398 پنج شنبه 7 آذر 1398
تجدید مناقصه طراحی ، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط به اجرای ساختمان جدید کنترل 3 جنوبی 012/ 98 /م سه شنبه 16 مهر 1398 یکشنبه 28 مهر 1398
تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن 015/ 98 /م سه شنبه 16 مهر 1398 یکشنبه 28 مهر 1398
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جاری در مدیریت مالی و اقتصادی 014/ 98 /م شنبه 13 مهر 1398 سه شنبه 23 مهر 1398
طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی یکی از واحدهای کنترلی پالایشگاه تهران(EPC) تجدید مناقصه 98/005/م چهارشنبه 20 شهریور 1398 یکشنبه 31 شهریور 1398
طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستم برداشت لایه آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال بصورت EPC تجدید مناقصه 97/021/م سه شنبه 12 شهریور 1398 شنبه 23 شهریور 1398
طراحی و خرید و اجرا ساختمان اداری-آموزشی پارکینگ تانکرها 010/ 98 /م دوشنبه 11 شهریور 1398 پنج شنبه 21 شهریور 1398
طراحی ، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط به اجرای ساختمان جدید کنترل 3 جنوبی 012/ 98 /م دوشنبه 11 شهریور 1398 پنج شنبه 21 شهریور 1398
خرید 4.000لیتر روغن ISO VIS.CLASS VG 150 آگهـی فراخوان 9810032 /ت ک م ع/1482 چهارشنبه 6 شهریور 1398 شنبه 23 شهریور 1398
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی دو منطقه عملیاتی در شرکت پالایش نفت تهران(EPC) 98/011/م شنبه 9 شهریور 1398 چهارشنبه 20 شهریور 1398
صفحه 53 از 56