افتخارات

جایزه ملی روابط عمومی دانش بنیان
جایزه ملی روابط عمومی دانش بنیان

جایزه ملی روابط عمومی دانش بنیان

یکشنبه 4 دی 1401

   کسب جایزه ملی روابط عمومی دانش بنیان (با رویکرد افزایش بهره وری سازمانی) در نخستین اجلاس روز جهانی روابط عمومی در سال 1401