آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
انجام خدمات جاری، پشتیبانی و اطلاع رسانی در روابط عمومی و امورحقوقی و قراردادها 97/012/م سه شنبه 29 آبان 1397 شنبه 10 آذر 1397
: تامین نیرو جهت انجام خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری نرم افزار و سخت افزار سیستم های رایانه ای 97/014/م سه شنبه 29 آبان 1397 شنبه 10 آذر 1397
طراحی ،خرید و اجرای سرامیک فایبر و کلیه وسایل مورد نیاز آن جهت کوره 151 شمالی 97/013/م سه شنبه 29 آبان 1397 شنبه 10 آذر 1397
تامین امنیت و حراست از اموال ، اماکن ، تاسیسات و ... 97/016/م شنبه 3 آذر 1397 سه شنبه 13 آذر 1397
انجام خدمات تهیه و طبخ توزیع غذای کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پالایش نفت تهران 97/015/م سه شنبه 6 آذر 1397 شنبه 17 آذر 1397
: تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی به اداره مهندسی طرحها و نظارت بر پروژه ها 017/ 97 /م شنبه 24 آذر 1397 سه شنبه 4 دی 1397
تعمیر و بازسازی دو دستگاه حوضچه کاستیک 97/018/م یکشنبه 2 دی 1397 چهارشنبه 12 دی 1397
تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداشت ، تعمیرات و هتلینگ ویلاهای نمک آبرود 010/97/م سه شنبه 4 دی 1397 شنبه 15 دی 1397
تجدید مناقصه طراحی ،خرید و اجرای سرامیک فایبر و کلیه وسایل مورد نیاز آن جهت کوره 151 شمالی 013/ 97 /م شنبه 8 دی 1397 سه شنبه 18 دی 1397
انجام خدمات استحصال مواد نفتی از 300 حلقه چاهک 97/019/م یکشنبه 9 دی 1397 چهارشنبه 19 دی 1397
صفحه 2 از 6