آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
ساخت 8 قلم پکینگ برج V&2V-102&V-151 فراخـوان 9880067/ت ک م ع/1464 شنبه 1 تیر 1398 شنبه 22 تیر 1398
تأمین و ساخت پره های متحرک کمپرسور توربین گازی آگهـی فراخوان7700498036/ت ک م ع/1472 دوشنبه 10 تیر 1398 سه شنبه 22 مرداد 1398
طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی یکی از واحدهای کنترلی پالایشگاه تهران(EPC) 98/005/م شنبه 15 تیر 1398 سه شنبه 25 تیر 1398
SUPPLY OF CENTERIFUGAL PUMP WITH MOTOR DRIVER 2P-1603R آگهـی تجدید فراخـوان 7700498037/ت ک م ع/1468 سه شنبه 25 تیر 1398 شنبه 12 مرداد 1398
ساخت 6 عدد سیلندر و پیستون شیرهای کنترلی آگهـی تجدید فراخـوان 7700498044/ت ک م ع/1465 سه شنبه 25 تیر 1398 شنبه 12 مرداد 1398
SEALMASTER BEARING آگهـی تجدید فراخـوان 9780010/ت ک م ع/1466 سه شنبه 25 تیر 1398 شنبه 12 مرداد 1398
آگهـی تجدید فراخـوان 9400281/ت ک م ع/1460 UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE سه شنبه 25 تیر 1398 شنبه 12 مرداد 1398
انجام خدمات چاپخانه (کپی ، چاپ ، سورت ، سرویس ونگهداری دستگاه های دور نگار و فتوکپی ) 006/ 98 /م سه شنبه 22 مرداد 1398 جمعه 1 شهریور 1398
خرید هایدرانت آتشنشانی و متعلقات آگهـی تجدید فراخوان 7700498058/ت ک م ع/1462 چهارشنبه 9 مرداد 1398 چهارشنبه 23 مرداد 1398
طراحی ،خرید، نصب و راه اندازی مسیردو جداره جدید گوگرد مذاب،بخار #60 و کاندنس 007/ 98 /م دوشنبه 7 مرداد 1398 پنج شنبه 17 مرداد 1398
صفحه 6 از 6