آرشیو فراخوان ها

عنوان فراخوان شماره فراخوان تاریخ شروع تاریخ انقضاء
Tube for 2E-802 فراخـوان 0115901366 /ت ک م ع/ 1881 دوشنبه 23 آبان 1401 چهارشنبه 9 آذر 1401
COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C فراخـوان 7900701367 /ت ک م ع/ 1882 دوشنبه 23 آبان 1401 چهارشنبه 9 آذر 1401
تهیه و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته در ناحیه شمال و شرق شرکت پالایش نفت تهران 1401/014/م یکشنبه 15 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
Complete centrifugal pumps P-1821 A/B , P-1880 , P-1860 with electromotor تجدید فراخـوان 7700401291 /ت ک م ع/ 1848 دوشنبه 9 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
Tube bundles 1 IN ODX11 BWG تجدید فراخـوان 0180007 /ت ک م ع/ 1791 دوشنبه 9 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
Planetary gear complete آگهـی فراخـوان 0180170 /ت ک م ع/ 1859 دوشنبه 9 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
طراحی و ساخت تلمبه کامل P-2020 به همراه الکتروموتور و شاسی تجدید فراخـوان 7700401077 /ت ک م ع/ 1824 دوشنبه 9 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
خرید ده عدد گان فشار قوی دستگاه واتر جت فراخـوان 7700401342 /ت ک م ع/1876 شنبه 7 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
خرید SUPPLY OF SHELL & TUBE HEAT EXCHENGER TAGED NO.E-1857 فراخـوان 7700401324 /ت ک م ع/1855 شنبه 7 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
خرید یازده قلم اتصالات فراخـوان 0180183 /ت ک م ع/1865 شنبه 7 آبان 1401 چهارشنبه 25 آبان 1401
صفحه 6 از 56